Kraftangan Frame Kaca - Keris Gayaman


Keris Gayaman Nagasosro dalam kotak frame berkaca ini kerisnya boleh dibuka dan dikeluarkan melalui belakang frame ini. Frame kotak kaca seperti ini amat menarik dibuat sebagai hadiah dan hiasan rumah anda, menambahkan seri membudaya seni warisan budaya bangsa agar anak kita dapat membezakan antara keris dengan screw driver.

Mungkin anda tertawa tapi jika perkara ini tidak diterap kepada anak2 bangsa kita pasti perkara tadi akan terjadi.


Harga : RM 980.00