Keris 1 - Keris Naga Sosro Tunggal


Ianya adalah keris yang biasanya digunakan oleh Raja dan pembesar-pembesar Negeri dahulu kala.
Keris ini dikenali juga sebagai Keris Keraton iaitu keris jagaan istana, jarang dimiliki oleh orang-orang kebiasaan pada zaman dahulu. 

Rahsianya ialah untuk mejaga keamanan dan kedaulatan sesebuah negeri.


Besinya berbisa pantang terkena tikamannya. 

Nilainya amat tinggi.

Keris ini berkinatah tembaga.

Harga RM