Pantang Larang Keris
"Di dalam keris yang sebilah
Terkandung tuah dan maruah
Yang tuahnya selilit kepala
Yang maruahnya selilit pinggang
Yang tersembunyi dalam mata
Yang tersimpan dalam pamor
Yang tersorok dalam sepuhan
Yang terselindung dalam besi
Yang terpateri dalam baja
Yang terpegang dalam hulu
Yang terlekat dalam sarung"
~ Dr Tenas Effendy ~