Japanese Style Qasidah Burdah - Nasheed by Sh. Ahmad Abu Hakeem Maeno