Kerambit 5 - Balong Ayam


Kerambit ini diperbuat daripada besi terpilih berkualiti tinggi yang biasa digunakan untu membuat senjata-senjata yang tajam dan ampuh. Biasanya besi ini didapati daripada besi-besi yang dibuat pedang.


Sarong kerambit ini diperbuat daripada kulit.


Inilah senjata Melayu sulit yang digunakan oleh panglima zaman dahulu.


RM195.00