Kota/Bukit Senjuang
 

Sewaktu pernerintahan Portugis, mereka telah membina sebuah rumah ibadat di puncak bukit ini di mana terdirinya kota yang ada sekarang. Dalam tahun 1628, orang-orang Acheh dalam salah satu serangan mereka telah menawan bukit ini dan menjadikannya pusat menyerang askar Portugis di Bukit China dan berjaya membedil Kota Melaka dari Bukit China. Nama asal bukit ini adalah Bukit Pipi. Selepas pembinaan kota yang ada sekarang, bukit ini berubah mengikut nama Kota. Tangga yang dibina menuju ke Kota bukanlah sebahagian dari kota tersebut tetapi dibina oleh Jabatan Muzium dan Antikuiti.
 perzim.gov.my/index_BI.htm - Cached