Rumah Tradisional di Merlimau


terletak di Pekan Merlimau kira-kira 22 km dari Bandar Melaka menghala ke Muar. Rumah unik bersenibina campuran ini di bina dalam tahun 1914 oleh Datuk Penghulu Abdul Ghani, Penghulu Kawasan Merlimau. Ianya dikatakan bersenibina campuran kerana terdapat pelbagai senibina yang mewakili pelbagai bangsa. Setelah Penghulu Abdul Ghani meninggal clunia, beliau telah digantikan oleh anaknya Mohd Natar dan rumah tersebut dikenali sebagai rumah Penghulu Md. Natar bagaimanapun warisnya lebih suka rumah tersebut dikenali sebagai Rumah Penghulu Abdul Ghani.