Bukit St. Paul


Bukit ini juga dikenali sebagai Bukit Melaka di zaman pernerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Selepas itu ia juga dikenali sebagal Bukit Bendera. Nama Bukit St. Paul diambil dari nama Gereja St. Paul yang sehingga kini masih terdapat runtuhannya dikemuncak bukit ini. Di sini juga terdapat rumah api yang dibina di zaman awal Inggeris di Melaka. Bukit St. Paul merupakan sebahagian dari peninggalan sejarah di Bandar Tua Melaka.
 perzim.gov.my/index_BI.htm - Cached