Anggota Penasihat pmkt
anggota Penasihat antarabangsa ( international adviser)

Dr. Muhammad Abd al-Latif Saleh al-Farfur
World International Islamic Fiqh Academy (IFA)
President of the Syrian Scientific Academy &
Chancellor of the University of Arabic and Islamic Studies

anggota Penasihat tempatan

 

Badan Adiniah
Dr. Zulkifli Al Bakri
Merangkap Ahli Majlis Fatwa Negeri Terengganu & N. Sembilan (Mantan) . Peceramah bagi forum RTM, Bernama Tv, Al Kuliyyah TV3 , Halaqah TV9 , Radio IKIM , Mantan Pensyarah USIM.Pakar Rujuk Bidang Fekah Kepada Tabung Haji. 

http://pmkt.com.my/v2/index.php/laman-utama/kitab-kitab-turath