kitab turath

diantara kitab turath yang diajar oleh tenaga pengajar pmktAntara Jenis-Jenis Kitab Turath adalah :
Tauhid
Feqah
Risalah Tauhid
Pengertian Tauhid- Mengesakan Allah , tuhan yang tiada sekutu bagiNya, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, kesucian, kebesaran dan keadilan .
Pengertian Iman- Keyakinan yang kukuh dengan hati, mengakui dengan lidah dan melaksanakan dengan anggota.

Hidayah Sibyan
Tuan HJ Hussein Kedah al-Banjari, atau nama sebenarnya Hussein bin Haji Muhammad Nasir, tokoh ulama yang menjadi pengasas enam buah pondok termasuk Madrasah al-Taufiqiah al-Khairiah (kemudian dikenali sebagai Pondok Pak Ya).
Almarum Tuan HJ Hussein sempat mengarang 18 buah kitab dan kitab ini merupakan salah satu karangan beliau.
Hidayatul Mutafakiri
Pengarang : Tuan sheikh Hussin Nasir bin Taib Al Mas'udi Banjari. Sebuah Kitab Usulluddin.

Idaman Penuntut
Pengarang - Haji Abdul Ghani Hj Yahya
 
 
Kitab Rujukan sandaran: Kitab Matla al Badrin / Kitab Al Baijuri / Kitab Bujairimi Ignok
Pengarang : Sheikh Zainal Abidin bin Muhammad al-Fathani sekurang-kurangnya menghasilkan tiga judul dalam bidang Ilmu Tauhid, dua judul di antaranya ialah: 'Aqidatun Najin fi Ushulid Din wa Tashawwufis Shaafin (1308 H/1890 M). Kitab ini adalah merupakan kitab akidah yang terbesar kedua di Nusantara sesudah Warduz Zawahir karya Sheikh Daud bin Abdullah.

  • Hidayatul RahmanTasawwuf
Pengajian Khusus

    • Pengajian Al-Quran

    • Pengajian Al-Hadith

    • Qasaid (Qasidah & Burdah)


 

http://pmkt.com.my/v2/index.php/laman-utama/kitab-kitab-turath