Kerambit 1 - Lawi Ayam


Kerambit adalah senjata kecil yang tersembunyi dan ditakuti oleh musuh kerana ia tidak kita ketahaui dan amat merbahaya walaupun kecil. Biasanya kerambit ini disimpan di pinggang dengan secara tersembunyi dan ada jua kerambit ini disimpan di sanggul oleh kaum wanita untuk perlindungan diri.


Sarungnya daripada kulit dan ulitnya daripada kayu.


Di bilahnya berwafak ayat-ayat keselamatan.


RM380.00